Inschrijven voor SchrijversAcademie 2024-2025

Om het beste te kunnen halen uit de opleiding die je volgt en de tijd die je erin investeert, is het belangrijk dat je de gepaste literaire bagage hebt om tijdens het driejarig traject te kunnen groeien als schrijver, samen met je groepsleden. Daarom proberen we aan de hand van een schriftelijke proef zo goed mogelijk in te schatten welk traject voor jou het meest geschikt is. 

Als uit deze proef blijkt dat jij helemaal klaar bent om aan SchrijversAcademie te starten, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek willen we jouw verwachtingen toetsen aan de realiteit van de opleiding, om ervoor te zorgen dat die zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten.

 

De schriftelijke proef (deadline: 15 mei)

Bezorg ons via de inschrijfmodule jouw gegevens, vink aan of je voor proza of poëzie kiest en voeg een schriftelijke proef toe, die uit drie delen bestaat.

 

1. Voorstelling van je project

Presenteer je project in maximum 300 woorden. Waar wil je naartoe? Welk eindresultaat heb je voor ogen? Wat zijn de centrale thema’s hierin? Vanuit welk idee of welke nood is het ontstaan en hoe beantwoordt het project daaraan?

TIP!

Probeer je project zo afgebakend en helder mogelijk te formuleren. We toetsen op voorhand de haalbaarheid ervan af in combinatie met de overige criteria. Van onze kant uit proberen we de groeimarge in te schatten van het project en van jou als schrijver en stellen ons de vraag of SchrijversAcademie in jouw groeitraject een meerwaarde kan zijn.

 

2. Literair fragment

Voeg een literair fragment van je werk toe dat zo goed mogelijk aansluit bij het project waaraan je wil werken. Dit fragment bestaat uit maximum 1500 woorden (voor proza) of 5 gedichten (voor poëzie).

TIP!

Toon ons in je fragment dat je een literaire basis hebt en laat ons bij voorkeur ook al je eigen literaire stem voelen, hoe ongepolijst ook. Toon taalbeheersing, toon dat je in staat bent om een (korter) geheel literair goed op te bouwen. Toon ook gevoel voor stijl en probeer een zekere gelaagdheid in je tekst te steken. Ons doel is om jou in een groep te laten starten waarmee je een literaire basis deelt, zodat je optimaal van je groepsgenoten kan leren en jullie elkaar kunnen versterken.

Opmerking: in geval van twijfel kan er tussen 15 mei en 1 juni een extra schrijfopdracht gevraagd worden. 

 

3. Voorstelling van je schrijversprofiel

Overtuig ons in maximum 500 woorden van je schrijfenthousiasme en van jouw bereidheid en mogelijkheden om in een intensief, driejarig traject te stappen. Geef een antwoord op deze vragen: 

  • waarom schrijf je? 
  • welke literatuur spreekt je aan en waarom? 
  • wat is je voorgeschiedenis op het vlak van schrijven? (andere opleidingen/workshops, publicaties, wedstrijden, podiumervaring,...)
  • welk soort schrijver wil je zijn?

TIP!

Toon ons je schrijfenthousiasme – al of niet samen met je twijfels, want die mogen ook bestaan. Het is wel belangrijk voor de opleiding dat je vanuit een interne motivatie zoveel mogelijk schrijftijd vrijmaakt. We zijn geen opdrachtgedreven opleiding (al zullen er wel eens opdrachten zijn), maar willen jou begeleiden in het schrijven van wat jij wil schrijven. Je kunt je schrijfenthousiasme ook staven met vroegere publicaties of podiummomenten.

De opleiding is een groepsgebeuren. Daarom vinden we het belangrijk dat je probeert er altijd bij te zijn, voor jezelf én voor de groep. In de groep help je elkaar om vooruit te geraken. Het belangrijkste middel daarbij is feedback. Als je al eerdere opleidingen gevolgd hebt, of als je iets kunt vertellen over hoe jij met feedback geven en krijgen omgaat, dan horen we dat graag.

 

Ten laatste op maandag 17 juni kom je te weten of jouw profiel aansluit bij SchrijversAcademie. 

 

Het intakegesprek

Als we op basis van jouw tekst het idee hebben dat SchrijversAcademie iets voor jou is, nodigen we je graag uit voor een gesprek. Het is de bedoeling om op die manier te weten te komen of jouw verwachtingen en engagement aansluiten bij wat de opleiding te bieden heeft.

De gesprekken vinden plaats op 25 juni 2024 tussen 19 en 21 uur (onder voorbehoud). Je kan hiervoor intekenen via mail aan katrien@creatiefschrijven.be vanaf 17 juni.

 

Als zowel jij als wij na het gesprek overtuigd zijn dat de opleiding jou als schrijver kan doen groeien, is jouw inschrijving definitief.