Praktisch

Wanneer kan ik me kandidaat stellen?

Door het coronavirus kan je je uitzonderlijk vanaf 15 maart tot 15 mei kandidaat stellen voor SchrijversAcademie.
Hiervoor geef je je kandidatuur in via de inschrijvingsmodule.


Hoe stel ik me kandidaat?

In de inschrijvingsmodule geef je je persoonlijke gegevens op en je duidt aan voor welke groep je je inschrijft: poëzie (lessen op dinsdagavond), proza groep 1 (lessen op woensdagavond), proza groep 2 (lessen op zaterdagochtend)

Daarnaast stuur je via de oploadfunctie twee documenten mee: jouw motivatiebrief en je literaire tekst.


Wat houdt mijn motivatiebrief in?

Jouw motivatiebrief maakt duidelijk wat jouw literaire ambities zijn en hoe je die de komende twee jaar denkt te verwezenlijken De brief beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is jouw literaire project? Wat verlang je te realiseren in de twee jaar SchrijversAcademie en waar sta je op dit ogenblik?
  • Wat is op dit ogenblik je literaire ervaring? Welke opleidingen heb je al gevolgd? Heb je al iets gepubliceerd en zo ja, waar?
  • Hoe vaak schrijf je op dit ogenblik? Hoeveel tijd denk je de volgende twee jaar vrij te kunnen maken om je project te realiseren?

Wij schatten dat je in totaal gemiddeld 10 uur per week aan de opleiding zult besteden.

Wat houdt de literaire tekst in?

Je literaire tekst is een tekst van jouw hand: een romanfragment, een kortverhaal, enkele gedichten. Deze tekst sluit zo goed mogelijk aan bij je literaire plan. Je zendt daarvoor een bestand in doc-, docx- of pdf-formaat in dat uit maximaal 2000 woorden bestaat of (voor poëzie) maximaal 6 gedichten. Hij is opgesteld in een leesbaar lettertype, lettergrootte 12, anderhalve interlinie en een normale paginamarge.


Kan ik mij voor verschillende groepen kandidaat stellen?

Ja, dat kan, maar je zal maar voor één groep geselecteerd worden.

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding proza, maar kan je zowel op woensdagavond als op zaterdagochtend, dan kan je dit aanduiden in het dropdownmenu. Word je geselecteerd, dan plaatst SchrijversAcademie je in een van beide groepen op basis van een evenwichtige samenstelling van de groep.

Wil je je graag kandidaat stellen voor de opleiding proza en de opleiding poëzie? Door de intensiteit van het programma zal je maar voor een van beide opleidingen toegelaten worden. Maar indien je dat wenst kan je je wel voor beide opleidingen kandidaat stellen. Je vult dan de inschrijvingsformule tweemaal in. Let er op dat je voor proza en voor poëzie een aparte motivatiebrief en literaire tekst aanmaakt.

Hoe verloopt de procedure verder?

De procedure verloopt in twee rondes.

In de eerste ronde maakt de jury een voorselectie op basis van de motivatiebrieven en literaire teksten. Deze selectie vindt plaats tijdens het tweede weekend van juni. De daaropvolgende maandag verneem je per mail of je wordt uitgenodigd voor de tweede ronde.

De tweede ronde bestaat uit een persoonlijk gesprek met de jury. Dit vindt plaats op de derde zaterdag van juni. Hou dus deze dag vrij.

De jury bestaat uit de projectbegeleiders en een docent en wordt gecoördineerd door de coördinator van SchrijversAcademie.

Hoeveel kans maak ik om geselecteerd te worden?

Jaarlijks stelt zich een tachtigtal mensen kandidaat voor SchrijversAcademie. Omwille van het beperkte aantal plaatsen en het grote aantal deelnemers kunnen we een strenge selectie maken. Ongeveer een derde van de kandidaten kan effectief deelnemen aan de opleiding. Iedere student die geselecteerd wordt is een schrijver waar we in geloven.

Word je niet geselecteerd, dan kan je je opnieuw kandidaat stellen voor een van de volgende academiejaren.

Hoeveel kost de opleiding?

De opleiding wordt gedragen door een team van professionele docenten die allemaal publicerende schrijvers zijn. Zeker in het eerste jaar zijn er quasi wekelijks contactmomenten. In het tweede jaar zijn er iets minder contactmomenten maar wordt de begeleiding van je eigen project intensiever.

Voor het eerste, het tweede en het optionele derde jaar (publicatiejaar) bedraagt de deelnameprijs 757 euro. Voor de pitch en de voorbereidende workshop geldt een kleine bijdrage.

Ben je jonger dan 26, of heb je een studenten- of lerarenkaart dan ontvang je 15% korting.

Wie dat wenst kan het inschrijvingsgeld in schijven betalen.

Is de prijs een belangrijk obstakel voor je deelname, dan kan je contact opnemen met An Leenders (An@creatiefschrijven.be), directeur van Creatief Schrijven, en zoeken we naar een oplossing.

Waar vinden de lessen plaats?

De lessen vinden plaats op diverse locaties in Antwerpen. Bij de planning houden we rekening met de bereikbaar met het openbaar vervoer.

Sommige van de locaties zijn niet geschikt voor mensen die geen trappen kunnen doen. Ben jij in dat geval? Geef ons dan een seintje, zodat we jouw lessen in aangepaste lokalen kunnen plannen.


Waar vind ik het reglement van SchrijversAcademie?

Het reglement van SchrijversAcademie bevat een gedetailleerde uitleg over de inschrijvingsprocedure, de opleiding, mogelijkheden tot annulering van je inschrijving, verplichte aanwezigheden, het auteursrecht op jouw werk, de eindbeoordeling enz.

Je vindt het reglement hier.

 

 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Isabelle Rossaert, coördinator van SchrijversAcademie.

Mail naar: Isabelle@creatiefschrijven.be

of

bel op maandag naar: + 32 03 229 09 90