Praktisch

Lesuren

Bij SchrijversAcademie heb je maximum één contactmoment per week. 

Eerste jaar

In het eerste jaar heb je elke week les, met uitzondering van de schoolvakanties en de weken met wettelijke feestdagen. Voor poëzie is dat op dinsdagavond, voor proza op woensdagavond of zaterdagochtend.

Daarnaast zijn er zes projectdagen op zaterdag, en vier auteurslezingen op dinsdagavond. De precieze data hiervoor vind je in het lesplan.

Tweede jaar

In het tweede jaar heb je niet meer elke week les, zodat je meer ruimte hebt om aan je eigen project te schrijven. Ook nu vallen de lessen voor poëzie op dinsdagavond en voor proza op woensdagavond of zaterdagochtend.

Daarnaast zijn er vijf projectdagen op zaterdag, en vier auteurslezingen op dinsdagavond. De precieze data hiervoor vind je in het lesplan.

Derde jaar (optioneel)

In het derde jaar werk je volledig zelfstandig aan je project. Daarnaast heb je vijf contactmomenten met de begeleider. Je kiest deze momenten in overleg met je begeleider. Er zijn ook vier auteurslezingen op dinsdagavond.

 

Leslocatie

De lessen vinden plaats in Antwerpen. De exacte locatie vind je later op deze pagina. 

 

Inschrijvingsgeld

De deelnameprijs bedraagt 757 euro per opleidingsjaar.

Ben je jonger dan 26, of heb je een studenten- of lerarenkaart dan ontvang je 15% korting.

Wie dat wenst kan het inschrijvingsgeld in schijven betalen.

Is de prijs een belangrijk obstakel voor je deelname, dan kan je contact opnemen met An Leenders (an@creatiefschrijven.be), directeur van Creatief Schrijven, en zoeken we naar een oplossing.