Q&A

Wat kan ik bij SchrijversAcademie bereiken?

Op het einde van de tweejarige opleiding heb je je kennis van en inzicht in het literaire genre van je keuze verhoogd. Je hebt je schrijftechnische en literaire vaardigheden verruimd door oefening en experiment. Je hebt kennis gemaakt met de diverse aspecten van het literaire veld. Je hebt een eigen literair bewustzijn ontwikkeld. Je hebt een (significant deel van) een manuscript klaar, waarin dit alles tot uiting komt.


Wanneer kan ik me kandidaat stellen?

In 2022 kunnen kandidaten zich aanmelden voor SchrijversAcademie van 15 maart tot 10 mei.


Hoe stel ik me kandidaat?

In de inschrijvingsmodule geef je je persoonlijke gegevens op en duid je aan voor welke groep je kiest: poëzie (lessen op dinsdagavond), proza groep 1 (lessen op woensdagavond), proza groep 2 (lessen op zaterdagochtend).

Daarnaast stuur je via de oploadfunctie twee documenten mee: een mini-essay en een voorstelling van je literair project (literaire proef 1). Dit is de eerste stap van de selectieprocedure. De procedure bestaat bestaat uit drie stappen.

Een gedetailleerd overzicht van de selectieprocedure vind je hier

 

Waarom is er een selectieprocedure?

SchrijversAcademie is een intensieve opleiding voor ambitieuze beginnende schrijvers. SchrijversAcademie heeft plaats voor een dertigtal studenten. We vinden het belangrijk dat de deelnemers met een gelijkwaardig niveau aan de start staan. Merken we dat je talent hebt, maar misschien nog niet helemaal klaar bent voor deze opleiding, dan raden we je aan om wat tijd te nemen en je later opnieuw kandidaat te stellen.

 

Kan ik mij voor verschillende groepen kandidaat stellen?

Ja, dat kan, maar je zal maar voor één groep geselecteerd worden.

Wil je je kandidaat stellen voor de opleiding proza, maar kan je zowel op woensdagavond als op zaterdagochtend, dan kan je dit aanduiden in het dropdownmenu. Word je geselecteerd, dan plaatst SchrijversAcademie jou in de groep waarin je het beste past. We houden rekening met een evenwichtige samenstelling van de groep.

Wil je je graag kandidaat stellen voor de opleiding proza en de opleiding poëzie? Indien je dat wenst kan je je voor beide opleidingen kandidaat stellen. Je vult dan de inschrijvingsformule tweemaal in. Let er op dat je voor proza en voor poëzie een apart mini-essay en literaire proef 1 aanmaakt. Let wel: door de intensiteit van het programma zal je maar voor één van beide opleidingen toegelaten worden.

 

Wie zetelt in de selectiejury?

De jury bestaat uit de projectbegeleiders die jou bij je literair project zullen begeleiden, een docent en een juryvoorzitter.

 

Hoeveel kans maak ik om geselecteerd te worden?

Jaarlijks stelt zich een tachtigtal mensen kandidaat voor SchrijversAcademie. Omwille van het beperkte aantal plaatsen en het grote aantal deelnemers kunnen we een strenge selectie maken. Na de eerste selectieronde houden we maximaal 45 kandidaten over. Na de tweede selectieronde maximum 10 studenten voor poëzie en maximum 12 studenten per groep voor proza. 

Iedere student die geselecteerd wordt, is een schrijver waar we in geloven.

Word je niet geselecteerd, dan kan je je opnieuw kandidaat stellen voor één van de volgende academiejaren.

 

Waarom moet ik al een project hebben?

Vanaf het begin van de opleiding werk je aan en met je eigen manuscript en krijg je daarop feedback. Je moet dus al voldoende materiaal liggen hebben om mee aan de slag te gaan.

Hoe meer je al geschreven hebt aan je manuscript, hoe meer kans je hebt om op het einde van het traject een voldragen werk af te hebben.

 

Is er een leeftijdslimiet?

Diversiteit op alle vlakken is een meerwaarde in de opleiding. Er is geen leeftijdslimiet om te kunnen deelnemen. Basiscriterium is dat we erin geloven dat de schrijver in kwestie in staat is een publicabel manuscript te schrijven.

 

Hoeveel kost de opleiding?

De opleiding wordt gedragen door een team van professionele docenten die allemaal publicerende schrijvers zijn. Zeker in het eerste jaar zijn er quasi wekelijks contactmomenten. In het tweede jaar zijn er iets minder contactmomenten maar wordt de begeleiding van je eigen project intensiever.


Voor het eerste, het tweede en het optionele derde jaar (manuscriptjaar) bedraagt de deelnameprijs 757 euro per jaar. Voor de pitch en de voorbereidende workshop geldt een kleine bijdrage.

Ben je jonger dan 26, of heb je een studenten- of lerarenkaart dan ontvang je 15% korting.

Wie dat wenst kan het inschrijvingsgeld in schijven betalen.

Is de prijs een belangrijk obstakel voor je deelname, dan kan je contact opnemen met An Leenders (An@creatiefschrijven.be), directeur van Creatief Schrijven, en zoeken we naar een oplossing.

 

Waar vinden de lessen plaats?

De lessen vinden plaats in de Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen. Ga naar de praktische info om meer te weten te komen over de bereikbaarheid. 

 

Waar vind ik het reglement van SchrijversAcademie?

Het reglement van SchrijversAcademie bevat informatie over de opleiding, mogelijkheden tot annulering van je inschrijving, verplichte aanwezigheden, het auteursrecht op jouw werk, de eindbeoordeling enz.

Je vindt het reglement hier
Een gedetailleerde uitleg over de inschrijvingsprocedure vind je hier.

 

Vond je geen antwoord op jouw vraag?

Neem dan contact op met Isabelle Rossaert, coördinator van SchrijversAcademie.
Mail naar Isabelle@creatiefschrijven.be
of bel op maandag naar: + 32 (0)3 229 09 90