Lessenrooster 2022-2023

Raadpleeg hier steeds de meest recente planning.

Het academiejaar 22-23 begint met een startdag voor alle studenten en docenten op zaterdag 3 september.

Lessen vinden opnieuw plaats op dinsdagavond (Poëzie), woensdagavond (Proza 1) en zaterdagochtend (Proza 2). Projectdagen zijn telkens op een zaterdag.

De volledige jaarplanning verschijnt hier zodra ze klaar is.

De lessen vinden plaats in de Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen.